Wykorzystanie Weusability w Projektowaniu Serwisów Internetowych

Zasady web usability głoszą, że strona ma być użyteczna dla jej odbiorców. Decyduje o tym łatwość robienia na niej i przy jej pomocy tego, do czego została stworzona. Ponadto użyteczna witryna dostarcza użytkownikom pozytywnych wrażeń. To sprawia, że opuszczają ją zadowoleni, gdyż są usatysfakcjonowani faktem, iż udało im się zrealizować to, po co się na niej zjawili. Dobra agencja marketingowa pozostaje wierna filozofii web usability. Zasady te stosuje przy każdym projekcie bez wyjątku. Dzięki temu strony jej klientów są tak popularne i wysoko oceniane. Witryny ze skomplikowaną i nieczytelną strukturą sprawiają internautom kłopoty z nawigacją i wywołują u nich wrażenie zagubienia. Niemożność szybkiego osiągnięcia pożądanego celu wizyty sprawia, że użytkownik się niecierpliwi, bo nie lubi tracić czasu. Szybko więc opuszcza taką nieintuicyjną stronę i szuka interesujących go treści gdzie indziej.